รายละเอียดสินค้า

ตู้สาขา Panasonic

KX-TA308-616

KX-TEM824

KX-TD1232BX

KX-TDA100-200

KX-TD500BX

ตู้สาขา FORTH

ES308-616CID

ES832CID

D-64CID

D128CID

D-400CID

ตู้สาขา PHONIK

JSM-CSD-Series

JSD-64CID

JSD-128CID

DX-Series

ตู้สาขา NEC

คีย์การ์ด Key card

เครื่องทาบบัตร Prox

Pegasus Access Control

Pro-Series Access

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

เครื่องโทรศัพท์

เครื่องโทรสาร

DISA BOX

VoIP GATEWAY

Line Mobile

สินค้ามือสอง

Billing-PBX บิลลิ่งตู้สาขา

อินเตอร์เน็ตอพาร์ทเมนท์

 

 

 

 

 

 

บริษัท ดิจิตอล วิศวการ เซ็นเตอร์ จำกัด
Digital Engineering Center Co.,Ltd.
OA & Telecommunication

ตัวแทนจำหน่าย ติดตั้ง บริการ บำรุงรักษารายปี ตู้สาขาโทรศัพท์ คีย์การ์ด กล้องวงจรปิด อุปกรณ์สำนักงาน

บ้าน สำนักงาน บริษัท โรงงาน หอพัก อพาร์ทเมนท์ โรงแรม คอนโด รีสอร์ท ฯลฯ

ตู้สาขาโทรศัพท์

ระบบคีย์การ์ด

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

แฟกซ์/โทรศัพท์

สินค้ามือสอง

ติดต่อเรา

 

โทรศัพท์ตู้สาขา ยี่ห้อ Panasonic จำหน่าย ติดตั้ง บริการ บำรุงรักษารายปี

 

KX-TD500BX

 

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดิจิตอลสมบูรณ์แบบที่ให้ทั้งคุณภาพ และความ ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

พานาโซนิคได้นำเสนอเทคโนโลยีที่นำสมัย ด้วยจำนวนพอร์ตสูงถึง 512 พอร์ต พร้อมระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดิจิตอลสมบูรณ์แบบสำหรับ
ความต้องการธุรกิจของท่าน

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดิจิตอล ซูเปอร์ไฮบริด ของพานาโซนิค เป็น ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสือสาร ภายในบริษัทของ
ท่าน ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารลง ด้วยภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิตอล ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่น และ ความคุ้มค่า พานาโซนิค KX-TD500BX สามารนำเอาประโยชน์ของ เทคโนโลยีดิจิตอลที่มีอยู่ปัจจุบันมาใช้อย่างคุ้มค่า และรองรับความยืด หยุ่นสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ในอนาคต

PBX Panasonic KX-TD500BX Super Hybrid System

ระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะต้องเป็นระบบที่ยืดหยุ่นได้และพร้อมที่จะ

รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ละพอร์ตที่ถูกขยายโดยระบบดิจิ-

ตอล ซูเปอร์ไฮบริด สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทั้งที่เป็น แอนะล็อกคีย์ ดิจิตอล

คีย์ และโทรศัพท์ธรรมดา รวมทั้งสามารถต่อเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

อาทิ โทรสาร โทรศัพท์ไร้สาย เครื่องตอบรับอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเพิ่มแผงวง-

จรหรือเดินสายเพิ่มเติม และถ้าท่านมีเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ ในตระกูล

KX-T Series ท่านสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้กับระบบตู้ KX-TD500BX

ได้โดยไม่ต้องแก้ไขการต่อสายใดๆ

PBX Networking

ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบ KX-TD500BX เข้ากันหลายๆ ระบบเพื่อสร้าง

เครือข่าย PBX ขึ้นมาเครือข่ายหนึ่ง ด้วยระบบเครือข่ายนี้ ทำให้ท่านสามารถ

สร้าง " ระบบการจัดการเกี่ยวกับโทรศัพท์ " หรือ " Call Management

System " โดยอาศัยแผงวงจร E&M, T1/E1 ประโยชน์คือ การติดต่อสื่อสาร

ระหว่างสำหนักงานใหญ่ของท่าน กับสำนักงานสาขาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิ

ภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

ปุ่ม JOG-DIAL

ช่วยในการปรับความคมชัดของจอแสดงผลปรับความดังของเสียงจากลำโพง

และเสียงกริ่งโทรศัพท์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้ท่านสามารถค้นหาชื่อพร้อม

หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้มีการบันทึกไว้ ทำการเลือกและโทรออกไปได้อย่าง

ง่ายดาย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Alphanumenic Display

จอแสดงผลบนเครื่องโทรศัพท์ สามารถแสดงผลที่เป็นประโยชน์ แก่ท่านได้

อาทิ แสดงสถานภาพของหมายเลขภายในระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ ชื่อพร้อม

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่โทรเข้ามานอกจากนี้ ท่านยังสามารถทำการโปร-

แกรมฟังก์ชั่น " Absent Message " เพื่อแจ้งให้ผู้โทรศัพท์ชนิดที่มีจอแสดง

ผลเช่นเดียวกับท่านทราบได้ว่าขณะนี้ท่านไม่อยู่หรือไม่พร้อมที่จะรับสาย

Menu Guide to System Feature

รายการแสดงคุณสมบัติ การใช้งานของระบบโทรศัพท์ดิจิตอลคีย์แบบมีจอ

แสดงผลขนาด 6 บรรทัด บรรทัดละ 24 ตัวอักษร พร้อมปุ่มฟังก์ชั่นที่มีไฟ

กะพริบรุ่น KX-T7436X จะช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ท่านอย่างมากในการ

เข้าสู่ระบบการใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ท่านสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่

บันทึกไว้ จากรายชื่อที่ปรากฎบนจอแสดงผล และทำการโทรออกได้ทันที

( คุณสมบัติ Speed Dial ) โดยกดปุ่มฟังก์ชั่นเท่านั้น

ความยืดหยุ่น ( Flexible )

ด้วยการออกแบบตู้เป็นแบบโมดูล่าร์ของ KX-TD500BX ทำให้สามารถวาง

ระบบให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้

การขยายระบบ ( Expandable )

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Slot ท่านสามารถทำการขยายหรือเพิ่มขีดความ

สามารถของระบบได้โดยการใส่แผงขยายในช่อง Slot ที่ว่างได้ภายในตู้

สาขาของท่าน

Ease of Maintenance

การตรวจสภาพการใช้งานของระบบตู้สาขา สามารถกระทำได้จากเครื่องคอม-

พิวเตอร์ที่ศูนย์บริการของพานาโซนิค จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ ทั้งนี้ทาง

เจ้าหน้าที่สามารถทำการตรวจสอบการทำงาน และการโปรแกรมของตู้สา

KX-TD500BX ได้ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับตู้ชุดพื้นฐาน ซึ่งจะพิมพ์

รายงานความผิดพลาดบนจอ LCD ของเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ ดังนั้นท่านจึง

สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการได้

Voice Mail Integration

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาสามารถใช้งานร่วมกับระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ (VPS)

ได้ โดย VPS จะทำการบันทึกข้อความสำคัญๆ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับสาย

เรียกเข้าได้ VPS สามารถใช้งานเป็น โอเปอเรเตอร์ ( Auto Attendant ) โดย

จะทำการรับสายและโอนสายนอกให้ ช่วยลดการทำงานของโอเปอเรเตอร์

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก การกระจายข้อความเป็นกลุ่ม การโอนข้อ

ความ การแจ้งเตือนข้อความสู่ภายนอก การส่งข้อความ เมื่อทำการเชื่อมต่อ

แบบ Digitally Integrated จะสามารถใช้งานฟังก์ชั่น Live Call Screening ซึ่งจะ

ช่วยให้ท่านได้ยินเสียงของผู้ที่เรียกสายเข้ามาในระหว่างทำการบันทึกข้อความ

KX-TD500BฺX ได้ทำการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาดธุรกิจด้าน

โรงแรม โดยจะมี PMS Interface ( Property Management System ) ซึ่งจะรอง

รับการ Check-In / Check-out ของแขกที่พัก การป้อนชื่อแขก สถานะของห้อง

พัก ตั้งเวลาปลุกแขกได้ ไฟแจ้งเตือนการรับฝากข้อความ โปรแกรมห้ามรบ

กวน และฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ

 

iรายละเอียดเพิ่มเติม

www.digital-engineering.co.th

Tel 0-2754-5199 (Auto) 0-2754-5133 0-2754-2963 0-1939-0211

FAX 0-2754-2963-4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------