Access Control

Fingerprint

HIP

SOYAL

ProximityCard

Pegasus

Barrier

KX-NS300 Panasonic PBX

CCTV Access Control

www.digital-engineering.co.th คีย์การ์ด ระบบรักษาความปลอดภัย Access Control Fingerprint CCTV Security Solution ตู้สาขาโทรศัพท์ IP PABX

ตู้สาขาโทรศัพท์

คีย์การ์ด

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

แฟกซ์/โทรศัพท์

ติดต่อเรา

www.digital-engineering.co.th

Panasonic KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TDA600

 

KX-TEB308BX KX-TEM824BX KX-TD1232BX KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TD500BX KX-TDA600

KX-T7630
Panasonic KX-TDA100-200
KEY PHONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panasonic KX-TDA600

รายละเอียดเพิ่มเติมตู้สาขาโทรศัพท์ KX-TDA600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Promotions NEW !!! Panasonic IP PBX KX-TDA Series รองรับระบบ

-VoIP ISDN BRI PRI E1, Lan

-Automatic Route Selection

-Caller ID

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โทรฟรี ! แฟกซ์ฟรี ! ทุกองค์กร หากองค์กรของคุณมีตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป เพียงคุณมี Internet ADSL (จ่ายเฉพาะค่าอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม VoIP Gateway

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดิจิตอล แบบไฮบริท ไอพี Hybrid IP PBX System

KX-TDA100 จำนวนสายนอก-สายใน 108 Port Hibrid IP PBX

KX-TDA200 จำนวนสายนอก-สายใน 256 Port Hybrid IP PBX

ทั้งหมดที่คุณต้องการจากระบบเครือข่ายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณในยุค

ของการผนวกรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับ ธุรกิจ บริษัท-โรงงานอุตสาหกรรม-ธนาคาร-สถานพยาบาล-หน่ายงานของรัฐ

โซลูชั่นที่ชาญฉลาด เพื่อสนองตอบความต้องการการสื่อสารในธุรกิจของคุณ

จุดเด่นของระบบ

อุปกรณ์เสริมการ์ด Voive-Over-IP Gateway โดยการด์นี้จะทำการแปลงสัญญาณเสียงเป็นรูปแบบ

IP packets โดยจะสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายทางด้านข้อมูลของบริษัทคุณเข้ากับบริษัทสาขาต่างๆ

ได้โดยไม่ต้องมีการใช้สายเช่า (Leased lime) แยกต่างหากกันในแต่ละสาขาและ

ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้คุณทำการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ภายในของบริษัทคุณด้วยเครื่อง PC และ Internet

สร้างการติดต่อสื่อสารให้ง่ายขึ้น

เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลของพานาโซนิคได้ถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน

และมีประสิทธิภาพ อาทิ หน้าจอพร้อมไฟ Back-lit ขนาดใหญ่ 6 บรรทัด แสดงชื่อเครื่องได้สูงสุด 20 ตัวอักษร

ง่ายต่อการอ่าน ง่ายต่อการดูไฟ Message/Ringer, ปุ่ม Navigator สำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หน้าจอปรับมุมก้มเงยได้ 4 ระดับ เพื่อความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และช่องต่อพอร์ท USB ที่ช่วย

ให้การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง PC ง่ายยิ่งขึ้น ( แบบ Plug-n-Play)

การออกแบบที่พร้อมสำหรับการใช้งานในอนาคต

Hybrid IP PBX เป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้

โดยคุณสามารถอัฟเกรดระบบ เพื่อใช้งานร่วมกับ IP Phones IP Cameras และอุปกรณ์ใหม่ๆ

ที่กำลังมาสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้ได้

PC Console และ PC Phone

(ใช้ได้เฉพาะรุ่น KX-T7636 และ KX-T7633) PC PhonePC Phone ได้ผนวกรวมฐานข้อมูลจาก

Microsoft Outlook ของคุณในเครื่อง PC เข้าระบบโทรศัพท์เป็นระบบเดียวกันส่วน PC Console จะช่วย

ให้พนักงานรับสายสามารถจัดการกับสายที่เรียกเข้ามา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบที่ให้คุณค่าเพิ่มกับธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติด้านข้อความใหม่จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นถ้ามีปริมาณพนักงานไม่มากนัก

คุณสามารถรองรับการโทรได้โดยบริการ AutomatedAttendant และคุณยังสามารถอัฟเกรดไปเป็น

Unified Messaging โดยใช้เทคโนโลยี CTI ที่สามารถผนวกบริการ E-Mail, Fax,Voice Mail

เป็นการเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่สารแบบ Multi-Media คุณสามารถเลือกระบบให้ตรง

กับความต้องการของผู้เรียกสายเข้ามาที่แตกต่างกันได้ ถ้าผนวกรวมระบบเข้ากับระบบพานาโซนิค Voice Mail

คุณสามารถที่จะได้คุณสมบัติเพิ่มเติมที่สามารถได้รับจากพานาโซนิคเท่านั้น เช่น

Live Call Screening, Two-Way Recording และ Teo-Way Transfe เป็นต้น

ให้ผลิตผลและความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น

การใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจะช่วยให้ปรับปรุงการรองรับและทำให้มีคุณสมบัติเพิ่มเข้ามาอีก

พอร์ท USB แบบ Built-inจะทำให้สะดวกต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลคีย

์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟท์แวร์ PC phone คุณสามารถรวมระบบโทรศัพท์กับฐานข้อมูล

เข้าด้วยกันเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนันสนุนให้คุณบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้เต็มที่ การเลือกบันทึกสายที่เรียกเข้า

หรือการบันทึกสายที่เรียกเข้าแบบอัตโนมัติระบบตอบรับอัตโนมัติแบบชาญฉลาด และการผนวกรวมเข้ากับไมโครซอฟท์

Outlook ได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้ได้ฟังก์ชั่นการทำงานพิเศษเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้ Telephony

มีความสามารถมากขึ้นในบริษัทของคุณผลิตผลได้ถูกการปรับปรุงโดยการประยุกต์ใช้งานซอฟท์แวร์ PC Console ซึ่งจะช่วย

ให้โอเปอเรเตอร์มีความสามารถในการตอบรับสายและโอนสาย อีกทั้งทำงานประจำอื่นๆ ที่เกื่ยวกับการรองรับสายที่เรียกเข้า

ได้อย่างสะดวก การทำงานแบบลากแล้ววางที่สังเกตได้ง่ายโดยให้เม้าส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์บ่งชี้อื่นๆ

การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโทรศัพท์

การเรียกใช้ผ่านเทคโนโลยี VoIP และเทคโนโลยี Networking

Hybrid IP-PBX สามารถรองรับดังเช่น หัวใจของการประหยัดค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการใช้

งานระบบเครือข่ายระหว่างสำนันงาน นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้กับระบบ KX-TDA

เช่น สาย leased lines แบบ E&M QSIGและ Voice-over Internet Protocol (VoIP) เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในขณะที่ให้ความใว้วางใจได้ทั้งในเครีอข่าย ทั้งภาย ในและภายนอกบริษัทVoIP จะทำการบีบอัดข้อมูลเสียง

และแปลงเป็นรูปแบบ IP Packets แล้วส่ง Packets ผ่านเครือข่าย internet และ ทำการแปลงข้อมูลกลับสู่ข้อมูล

เสียงที่ปลายทาง นี่หมายความว่าการใช้เวลามากในการใช้โทรศัพท์จะไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และ

จะช่วยให้การส่งข้อมูลเสียงและข้อมูล Dataเป็นไปพร้อมกัน ระบบ KX-TDA Hybrid IP-PBX

ได้สนับสนุน QSIG protocol ช่วยให้คุณสามารถทำการเชื่อมต่อระบบ PBX ในสถานที่ต่างๆ หลายแห่ง

เพื่อสร้าง ระบบโทรศัพท์แบบเสมือนที่มีขนาดใหญ่ และมีประสิทธิภาพ ในทำนองเดียวกันจะให้คุณเรียกใช้ฟังก์ชั่น

การติดต่อสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นดังตัวอย่าง เช่น สำหรับลูกค้าที่ใช้ตู้ PBX แบบดั้งเดิมในสำนันงานขนาดใหญ่ QSIG

สามารถถูกใช้เพื่อใช้งานสาขาทั้งหมดการใช้แผนงานหมายเลขเครือข่ายโดยคุณสามารถกำหนดให้หมายเลขโทรศัพท์

ไปยังแต่ละเครื่องภายในสำนักงานสาขาหรือสำนักงานใหญ่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการติดต่อสื่อสารได้

Promotion KX-TDA100BX

รายการสินค้าKX-TDA100BX ขนาด 8 สายนอก 24 สายใน จำนวน ราคา
KX-TDA100BX ตู้ IP PBX Panasonic 1 ตู้  
KX-TDA0108BX ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1 ชุด  
KX-TDA0170BX แผงวงจรสายในแบบดิจิตอลไฮบริด 8 พอร์ท 1 แผง  
KX-TDA0174BX แผงวงจรสายใน SLT 16 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-TDA0180BX แผงวงจรสายนอก Analog 8 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-T7665X เครื่องคีย์ดิจิตอล 1 เครื่อง  
รายการสินค้าKX-TDA100BX ขนาด 8 สายนอก 32 สายใน จำนวน ราคา
KX-TDA100BX ตู้ IP PBX Panasonic 1 ตู้  
KX-TDA0108BX ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1 ชุด  
KX-TDA0170BX แผงวงจรสายในแบบดิจิตอลไฮบริด 8 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-TDA0174BX แผงวงจรสายใน SLT 16 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-TDA0173BX แผงวงจรสายใน SLT 8 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-TDA0180BX แผงวงจรสายนอก Analog 8 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-T7665X เครื่องคีย์ดิจิตอล 1 เครื่อง  
รายการสินค้าKX-TDA100BX ขนาด 8 สายนอก 40 สายใน จำนวน ราคา
KX-TDA100BX ตู้ IP PBX Panasonic 1 ตู้  
KX-TDA0104BX ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1 ชุด  
KX-TDA0170BX แผงวงจรสายในแบบดิจิตอลไฮบริด 8 พอร์ท 1 แผง  
KX-TDA0174BX แผงวงจรสายใน SLT 16 พอร์ท 2 การ์ด  
KX-TDA0180BX แผงวงจรสายนอก Analog 8 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-T7665X เครื่องคีย์ดิจิตอล 1 เครื่อง  
รายการสินค้าKX-TDA100BX ขนาด 16 สายนอก 24 สายใน จำนวน ราคา
KX-TDA100BX ตู้ IP PBX Panasonic 1 ตู้  
KX-TDA0108BX ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1 ชุด  
KX-TDA0170BX แผงวงจรสายในแบบดิจิตอลไฮบริด 8 พอร์ท 1 แผง  
KX-TDA0174BX แผงวงจรสายใน SLT 16 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-TDA0181BX แผงวงจรสายนอก Analog 16 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-T7630X เครื่องคีย์ดิจิตอล 1 เครื่อง  
รายการสินค้าKX-TDA100BX ขนาด 16 สายนอก 32 สายใน จำนวน ราคา
KX-TDA100BX ตู้ IP PBX Panasonic 1 ตู้  
KX-TDA0104BX ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1 ชุด  
KX-TDA0170BX แผงวงจรสายในแบบดิจิตอลไฮบริด 8 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-TDA0174BX แผงวงจรสายใน SLT 16 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-TDA0173BX แผงวงจรสายใน SLT 8 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-TDA0181BX แผงวงจรสายนอก Analog 16 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-T7630X เครื่องคีย์ดิจิตอล 1 เครื่อง  
รายการสินค้าKX-TDA100BX ขนาด 16 สายนอก 40 สายใน จำนวน ราคา
KX-TDA100BX ตู้ IP PBX Panasonic 1 ตู้  
KX-TDA0104BX ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1 ชุด  
KX-TDA0170BX แผงวงจรสายในแบบดิจิตอลไฮบริด 8 พอร์ท 1 แผง  
KX-TDA0174BX แผงวงจรสายใน SLT 16 พอร์ท 2 การ์ด  
KX-TDA0181BX แผงวงจรสายนอก Analog 16 พอร์ท 1 การ์ด  
KX-T7630X เครื่องคีย์ดิจิตอล 1 เครื่อง  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Panasonic KX-TES824BX

ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TES824BX

KX-NS300 IP PBX

KX-NS300

 

 

Contact Digitalขายส่ง ขายพร้อมติดตั้ง 081-3545999 081-9390211

รับซื้อ-แลกเปลี่ยน ตู้สาขาโทรศัพท์ ติดตั้ง-เพิ่มเติม-เดินสายโทรศัพท์-Lan กล้องวงจรปิด ภายใน สำนักงาน-บริษัท-โรงงาน-อพาร์ทเมนท์

บริการ ซ่อม ติดตั้ง คีย์การ์ด Access Control ทุกร่น

-------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดสินค้าอื่นฯเพิ่มเติม

 

สินค้ามีคุณภาพ ขายส่ง ขายพร้อมติดตั้งโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.......

บริษัท ดิจิตอล วิศวการ เซ็นเตอร์ จำกัด

Digital Engineering Center Co.,Ltd.

Tel 0-2754-5199 0-2754-5133 (Auto) 081-3545999

Hot Line 081-9390211 082-2169559 081-4552234

Email:mddigital999@gmail.com

Fax 0-2754-2964

ติดต่อเรา www.digital-engineering.co.th ID LINE :mddigital999mddigital999
www.digital-engineering.co.th www.digital999.com

 

รายละเอียดสินค้า

ตู้สาขา Panasonic

KX-TE308BX

KX-TEM824

KX-TD1232BX

KX-TDA100-200

KX-TD500BX

ตู้สาขา FORTH

ES308-616CID

ES832CID

D-64CID

D128CID

D-400CID

ตู้สาขา PHONIK

JSM-CSD-Series

JSD-64CID

JSD-128CID

DX-Series

ตู้สาขา NEC

คีย์การ์ด Key card

เครื่องทาบบัตร Prox

Pegasus Access Control

Pro-Series Access

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

เครื่องโทรศัพท์

เครื่องโทรสาร

DISA BOX

VoIP GATEWAY

Line Mobile

สินค้ามือสอง

Billing-PBX บิลลิ่งตู้สาขา

อินเตอร์เน็ตอพาร์ทเมนท์

Promotion

DSC Digital Security

ไม้กั้นรถอัตโนมัต

Hotel card

SOCA Access Control

 

Panasonic IPX

Pegasus คีย์การ์ด